Powierzchnia winnicy do 2022 roku wynosiła 1,16 ha a gęstości nasadzeń – 3760 krzewów. W 2022 roku z powodów rodzinnych Winnica przeszła restrukturyzację i obecnie jej powierzchnia wynosi około 0,3 ha. Wystawa winnicy jest południowa i południowo-zachodnia, nachylenie stoku od 0 do 30%, gleba kamienisto – gliniasta (spągowiec czerwony), usytuowanie winnicy: 260 m n.p.m..